Policy Covid 19

Allmänt

För att minska spridningen av covid-19 gäller följande rekommendationer till er som är medarbetare, underleverantör och konsult till oss på SEKE.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, läs mer här.

Nedan en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i korthet:

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för provtagning, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.

Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

• Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.

Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund, information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.

Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Med dessa enkla regler bidrar vi till att minska riskerna och att vi kan jobba tryggt tillsammans.

Välkommen till SEKE
– Svensk Elkraftsentrepenad

Elbranschens utmaning, att efter det nya regelverket investera i sina anläggningar, ställer stora krav på entreprenadbranschen.

Svensk Elkraftentreprenad finns där för att erbjuda sitt kunnande och erfarenhet med att utföra totalentreprenader med hållbara lösningar till beställarens fulla belåtenhet.

Redan i upphandlingsskedet ger vi en klar bild av en lösning på utförandet och följer sedan upp synpunkter och kommentarer under hela projektets gång.

Vi har en projektledning som aktivt nyttjar tillgängliga resurser optimalt. Att göra rätt från början är en av våra viktigaste punkter i handlingsplanen för projekten.

Genom en flexibel organisation med korta beslutsvägar genomför vi våra projekt efter en för beställaren smakfull tidsplan. Alla typer av avbrott i elleveranserna är av

ondo för beställaren. Svensk Elkraftsentreprenad har stor erfarenhet av att presentera innovativa lösningar där avbrotten i elleveranserna är så korta som möjligt eller helt uteblir.

Våra duktiga medarbetare på Svensk Elkraftsentreprenad återkopplar kontinuerligt framdriften i projektet vilket medför att vi ständigt förbättrar oss i alla led.

Vårt goda samarbete med underleverantörer gör att helheten oftast blir bättre än summan av delarna (1+1=3!).

För att knyta ihop säcken i respektive projekt driver vi dokumentationsfrågor redan i upphandlingsskedet av respektive produkt eller tjänst och följer dessa frågor under hela projektet till slutbesiktning.

Svensk Elkraftsentreprenads ambition är att leverera en långsiktig och hållbar funktion för beställaren genom att från ax till limpa genomföra projekt med focus på kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor parallellt med ekonomiska och sociala intressen.

Välkommen till SEKE
– Svensk Elkraftsentrepenad

Elbranschens utmaning, att efter det nya regelverket investera i sina anläggningar, ställer stora krav på entreprenadbranschen.

Svensk Elkraftentreprenad finns där för att erbjuda sitt kunnande och erfarenhet med att utföra totalentreprenader med hållbara lösningar till beställarens fulla belåtenhet.

Redan i upphandlingsskedet ger vi en klar bild av en lösning på utförandet och följer sedan upp synpunkter och kommentarer under hela projektets gång.

Vi har en projektledning som aktivt nyttjar tillgängliga resurser optimalt. Att göra rätt från början är en av våra viktigaste punkter i handlingsplanen för projekten.

Genom en flexibel organisation med korta beslutsvägar genomför vi våra projekt efter en för beställaren smakfull tidsplan. Alla typer av avbrott i elleveranserna är av

ondo för beställaren. Svensk Elkraftsentreprenad har stor erfarenhet av att presentera innovativa lösningar där avbrotten i elleveranserna är så korta som möjligt eller helt uteblir.

Våra duktiga medarbetare på Svensk Elkraftsentreprenad återkopplar kontinuerligt framdriften i projektet vilket medför att vi ständigt förbättrar oss i alla led.

Vårt goda samarbete med underleverantörer gör att helheten oftast blir bättre än summan av delarna (1+1=3!).

För att knyta ihop säcken i respektive projekt driver vi dokumentationsfrågor redan i upphandlingsskedet av respektive produkt eller tjänst och följer dessa frågor under hela projektet till slutbesiktning.

Svensk Elkraftsentreprenads ambition är att leverera en långsiktig och hållbar funktion för beställaren genom att från ax till limpa genomföra projekt med focus på kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor parallellt med ekonomiska och sociala intressen.

Välkommen till SEKE
– Svensk Elkraftsentrepenad

Elbranschens utmaning, att efter det nya regelverket investera i sina anläggningar, ställer stora krav på entreprenadbranschen.

Svensk Elkraftentreprenad finns där för att erbjuda sitt kunnande och erfarenhet med att utföra totalentreprenader med hållbara lösningar till beställarens fulla belåtenhet.

Redan i upphandlingsskedet ger vi en klar bild av en lösning på utförandet och följer sedan upp synpunkter och kommentarer under hela projektets gång.

Vi har en projektledning som aktivt nyttjar tillgängliga resurser optimalt. Att göra rätt från början är en av våra viktigaste punkter i handlingsplanen för projekten.

Genom en flexibel organisation med korta beslutsvägar genomför vi våra projekt efter en för beställaren smakfull tidsplan. Alla typer av avbrott i elleveranserna är av

ondo för beställaren. Svensk Elkraftsentreprenad har stor erfarenhet av att presentera innovativa lösningar där avbrotten i elleveranserna är så korta som möjligt eller helt uteblir.

Våra duktiga medarbetare på Svensk Elkraftsentreprenad återkopplar kontinuerligt framdriften i projektet vilket medför att vi ständigt förbättrar oss i alla led.

Vårt goda samarbete med underleverantörer gör att helheten oftast blir bättre än summan av delarna (1+1=3!).

För att knyta ihop säcken i respektive projekt driver vi dokumentationsfrågor redan i upphandlingsskedet av respektive produkt eller tjänst och följer dessa frågor under hela projektet till slutbesiktning.

Svensk Elkraftsentreprenads ambition är att leverera en långsiktig och hållbar funktion för beställaren genom att från ax till limpa genomföra projekt med focus på kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor parallellt med ekonomiska och sociala intressen.