Svensk Elkraftsentreprenad AB

Ledningssystem

Vi arbetar enligt ledningssystem byggt på ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Våra värderingar

Vår värdegrund är viktigt för oss och hjälper oss att bygga det företag vi, våra kunder, medarbetare och samarbetspartners ska trivas med. Läs mer om våra värdeord – Passion, ansvar, innovation och kvalitet.

Branscherfarenhet

Vi har gemensamt över 80 års erfarenhet från branschen.

Företagsidé

Vi utför totalentreprenader inom elkraft. Styrkan är vår kompetens och vårt kontaktnät.

Vår historia

SEKE är ett ägarlett företag som grundades 2017. Vi har sedan starten levererat ett tjugotal stationer till elnätsbolag och är idag en etablerad totalentreprenör med 12 medarbetare.

HSSE

Hos SEKE har alla medarbetare ett personligt ansvar att skapa säkra arbetsplatser, att arbeta säkert och att agera på briser och felaktiga beteenden i omgivningen.

GDPR

SEKE följer lagstiftningen enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och har en integritetspolicy som behandlar hur personuppgifter för såväl kunder som underleverantörer ska hanteras i företaget.

Covid 19

För att minska spridningen av Covid-19 gäller har SEKE en policy med rekommendationer för såväl medarbetare, underleverantörer som konsulter till oss på SEKE.