SEKE – en totalentreprenör inom elkraft

Svensk Elkraftsentrepenad AB (SEKE) är en totalentreprenör som projekterar och bygger elkraftanläggningar upp till 145 kV. Vårt företag, som grundades 2017, är helt ägarlett. Vi har sedan starten levererat ett tjugotal stationer till elnätsbolag och är idag en etablerad totalentreprenör med 12 medarbetare. Alla anställda har en gedigen kompetens och lång erfarenhet av projekt inom elkraftområde, vilket ger oss en god grund att stå på. Det ger oss samtidigt en möjlighet till fortsatt utveckling. Oavsett om det är totalentreprenad eller mindre uppdrag har vi som mål att leverera den bästa tekniska lösningen på det mest effektiva och konkurrenskraftiga sättet – för bästa resultat.

Vi bedriver verksamhet i södra Sverige, från Mälardalen till Skåne. Vår inriktning är transformatorstationer och fördelningsstationer upp till 145kV men vi är inte främmande för andra typer av projekt inom elkraftsområdet. Vårt huvudkontor ligger i  Norrköping.

Vår vision är att leverera och genomföra projekt på ett hållbart sätt. Målet är att inte bara att leverera de bästa anläggningarna, utan vi vill också, genom att följa vår hållbarhetspolicy med etiska riktlinjer, se till så att vårt samhälle, vår miljö och arbetsmiljö påverkas på ett så skonsamt sätt som möjligt. Genom att följa våra värderingar Passion, Ansvar, Innovation och Kvalitet hoppas vi att SEKE skall uppfattas som en trygg och attraktiv arbetsgivare, och som en trovärdig entreprenör i branschen.