Vår värdegrund

Kvalitet

SEKEs ambition är att leverera en långsiktig och hållbar lösning. Med god framförhållning och en ärlig och tillitsfull kvalitetsstämpel i allt vi genomför skapar vi långvariga och goda relationer på vår marknad. Vi ska vara lyhörda för våra kunders intressen och hålla det vi lovar.

Ansvar

När du anlitar SEKE får du det bästa som marknaden kan erbjuda. Du kan känna dig trygg i att vi kommer att genomföra ditt projekt på bästa sätt. Det innebär att vi uppträder med god affärsetik, yrkesskicklighet och kompetens. Vi har god planering, håller tider, gör rätt från början och eliminerar risker. Vi väljer bästa möjliga teknik, prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen.

Passion

Vi är en effektiv organisation som med stor handlingskraft och engagemang genomför det vi tar på oss. Våra samlade kompetenser kombineras med vår helhetssyn vilket borgar för att vi alltid sätter kundens intressen i centrum. Vårt engagemang och passion är det som förenar oss och utgör drivkraften i företaget.

Innovation

Vi tar vara på våra medarbetares erfarenhet och kompetens och erbjuder goda möjligheter till utveckling, utbildning och friskvård. Vår samlade kompetens är det vi levererar till våra kunder, att ligga i framkant medför att vi ständigt måste förbättra oss i allt vi gör.